Ślusarstwo Ogólne Tomasz Gołombek

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Ślusarstwo Ogólne Tomasz Gołombek z siedzibą w miejscowości Sitno 69, 83-330 Żukowo,
  NIP: 589-163-71-37, tel:508-199-638

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
  z sprzedażą, dostawą i późniejszą jej realizacją; w celu rozpatrzenia reklamacji; w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji zamówienia, dostawy.

 

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię
  i nazwisko; adres korespondencyjny; adres poczty elektronicznej; nr telefonu.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy sprzedaży, dostawy, a po jej realizacji przez okres wynikający z przepisów podatkowych oraz pozostałych w zakresie przedawnienia roszczeń.

 

 1. W razie konieczności dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa w tym organom podatkowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

 

 

 1. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów.

 

 


TOP